VERGOEDINGEN


Door als werkgever het fitnessabonnement te betalen en de kosten te verrekenen met het brutoloon van uw werknemers, besparen uw werknemers op de belasting en de werkgever bespaart op de sociale lasten. Op deze manier probeert de Belastingdienst het sportgedrag van werkend Nederland te stimuleren.

Niet langer bestaat er de noodzaak eerst een contract met een fitnesscentrum aan te gaan. Tegenwoordig kan een werknemer een eigen fitnesscentrum uitzoeken en de kosten bij de werkgever indienen. Deze verrekent ze als vanouds met het brutoloon, waardoor zowel werknemer als werkgever besparen.

Wij verstrekken hiervoor een factuur.

 

Vergoeding zorgverzekering

Wanneer u een medisch onderbouwde reden meent te hebben en u geen vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar kunt u het volgende proberen nadat dit in eerste instantie is afgewezen. U kunt uw casus met een onderbouwing van u en een medisch specialist aan de coulance afdeling van uw zorgverzekeraar voorleggen. Wellicht komt u samen alsnog tot een adequate oplossing of compromis. Voor een rekening op naam kan je uiteraard bij Lillan terecht.

 

Bijzondere bijstand

Wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens zit, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand (voor sporten) van de woongemeente waar u bent ingeschreven. Voor richtlijnen en inkomensgrens verwijzen we u graag naar de gemeente. Om de aanvraag in te dienen heeft u een rekening en bewijs van deelname nodig daarvoor kunt u terecht bij Lilian.

 

Belasting

Wanneer u een eigen bedrijf heeft of ZZP-er bent kunt u mogelijk de BTW aftrekken. Voor concrete antwoorden en begeleiding verwijzen we u naar uw belastingadviseur of fiscaal jurist. Wederom kun je voor een rekening terecht bij het Bewegings- en afslankinstituut Lilian in Boxmeer.